top of page

Hala Sultan Tekke, Larnaca, late 18th-early 19th century

 

It is widely held to be the most prominent of Muslim pilgrimage sites in Cyprus. The site is considered as representing the beginning of the Muslim history in Cyprus. The tomb is known as belonging to an Islamic figure, Umm Haram, who arrive in Cyprus with the first Arab raids in 648-649. The Tekke is also an archaeologically significant site as the excavations revealed one of the largest Late Bronze Age cities at the spot.

 

Τέμενος Χάλλα Σουλτάν Τεκκέ, Λάρνακα, τέλη 18ου - αρχές 19ου αιώνα

 

Είναι ευρέως γνωστός ως ένας από τους εξέχοντες θρησκευτικούς χώρους λατρείας για Μουσουλμάνους στην Κύπρο. Ο χώρος θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει την απαρχή της μουσουλμανικής ιστορίας στην Κύπρο. Ο τάφος πιστεύεται πως ανήκει σε μια ισλαμική φιγούρα, την Umm Haram, η οποία ήρθε στην Κύπρο με τις πρώτες αραβικές επιδρομές το 648-649. Είναι επίσης ένας σημαντικός αρχαιολογικός χώρος, καθώς στο σημείο εκείνο οι ανασκαφές ανακάλυψαν μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.

 

Hala Sultan Tekke, Larnaka, geç 18. yy-erken 19. yy

 

Kıbrıs’taki Müslüman ziyaret yerlerinin arasında en önemlisi olarak kabul edilir. Mekanın Kıbrıs’ta İslam tarihinin başlangıcını temsil ettiği varsayılır. Türbe, İslami bir kişilik olan ve 648-649 tarihlerinde ilk Arap akınları ile Kıbrısa gelen Umm Haram’a ait olarak bilinir. Tekke, aynı zamanda Geç Tunç Çağına ait en büyük şehirlerden birinin yapılan kazılarda tespit edilmesi nedeniyle arkeolojik olarak önemli bir alandır.

bottom of page