top of page

Kirklar Tekke/Agioi Saranda, Nicosia (The graves and church, 5-6th century. The dervish tekke, 18th century)

 

An Early Christian basilica, which was dated to 5th and 6th century A.D., was coincidentally found in the west yard of the masjid during the restoration of the site in 2007-8. The site has been known to be transferred from Christianity to Islam during the Ottoman Empire period. The local Greek and Turkish Cypriots commonly attended the site until the intercommunal strife in the 1950s. The village of Tymbou/Kırklar was turned into a military settlement and the site had been inaccessible to Greek Cypriots since 1958. With the recently completed road construction, the site is open to Greek Cypriots now.

 

Κιρκλάρ Τεκκέ /Άγιοι Σαράντα, Λευκωσία (Οι τάφοι και η εκκλησία, 5ος - 6ος αιώνας. Ντερβίς Τεκκέ, 18ος αιώνας)

 

Μια παλαιοχριστιανική εκκλησία τύπου βασιλικής, η οποία χρονολογείται μεταξύ του 5ου και του 6ου αιώνα μ.Χ., ανεβρέθηκε τυχαία στη δυτική αυλή του τζαμιού κατά την αποκατάσταση του χώρου το 2007-2008. Ο χώρος είναι γνωστό ότι «άλλαξε χέρια» από τον Χριστιανισμό προς το Ισλάμ κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι ντόπιοι Έλληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι επισκέπτονταν την περιοχή μέχρι τα γεγονότα των δικοινοτικών ταραχών τη δεκαετία του 1950. Το χωριό Τύμπου/Κιρκλάρ μετατράπηκε σε στρατόπεδο και ο χώρος είναι επί του παρόντος απρόσιτος για τους Ελληνοκύπριους.

 

Kırklar Tekke, Lefkoşa (Mezarlar ve kilise, 5-6. Yüzyıl. Tekke binası, 18. Yüzyıl)

 

2007-8 tarihlerinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sırasında, M.S. 5. ve 6. Yüzyıllara tarihlenen bir erken Hıristiyan bazilikası mescidin batı yakasındaki avlusunda tesadüfen bulunmuştur. Mekanın Osmanlı Imparatorluğu döneminde Hıristiyanlıktan İslam’a geçtiği bilinmektedir. 1950’lerdeki toplumlararası çatışmalara kadar civarda oturan Kıbrıslı Rumlar ve Türkler tarafından ortak olarak ziyaret edilmiştir. Timbu/Kırklar köyünün askeri yerleşime dönüştürülmesinden sonra mekan Rumların erişimine kapanmıştır. Henüz yeni tamamlanan yol çalışması ile 1958’den beri ilk defa Tekke Rumlar için ulaşılabilir hale gelmiştir.

 

bottom of page