top of page

Saint Barnabas Icon and Archeological Museum, Famagusta, 18th century

 

Saint Barnabas is one of the founders of the independent Greek Orthodox Church and is the patron saint of Cyprus. The church was operating until 1976 when the three old brother monks of the church moved to the Republic of Cyprus. The site started to function as a museum in 1991. Since then, there has been controversy over the ticketing policy and access to the site.

 

Εικόνα του Αγίου Βαρνάβα και Αρχαιολογικό Μουσείο, Αμμόχωστος, 18ος αιώνας

 

Ο Άγιος Βαρνάβας ήταν ένας από τους ιδρυτές της ανεξάρτητης ελληνορθόδοξης Εκκλησίας και είναι ο πολιούχος άγιος της Κύπρου. Η εκκλησία λειτουργούσε μέχρι το 1976, όταν οι τρεις ηλικιωμένοι αδελφοί και παράλληλα μοναχοί της εκκλησίας μετακόμισαν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο χώρος άρχισε να λειτουργεί ως μουσείο το 1991. Έκτοτε, υπήρξε διαμάχη σχετικά με την πολιτική των εισιτηρίων και την πρόσβαση στο χώρο.

Saint Barnabas İkon ve Arkeoloji Müzesi, Magosa, 18. Yüzyıl

 

Aziz Barnabas, bağımsız Kıbrıs Ortodoks kilisesinin kurucularındandır ve Kıbrıs’ın koruyucu azizidir. Üç erkek kardeş rahibin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne göç ettikleri 1976 tarihine kadar kilise olarak faaliyet göstermiştir. Mekan, 1991 yılında müze olarak kullanıma açılmıştır. O zamandan beridir biletlendirme ve mekanın kullanımı konusunda ihtilaflar söz konusudur.

bottom of page